Oferta
Zobacz
ofertę
Ogólne warunki
Zobacz
ogólne warunki
Deklaracja przystąpienia funkcjonariuszy
Zobacz
deklarację
funkcjona-
riuszy
Deklaracja przystąpienia pracowników cywilnych
Zobacz
deklarację
pr.cywilnych
Jak zgłosić szkodę?
Zobacz jak
zgłosić
szkodę
Zgłoszenie szkody
Zobacz
zgłoszenie
szkody

UBEZPIECZENIE OD NNW

    Korzyści z ubezpieczenia NNW to m.in.:
  • wsparcie finansowe w razie wypadku w domu czy pracy, podczas wypoczynku,
    czy wykonywaniu obowiązków,
  • fachowa pomoc i pieniądze na rehabilitację oraz pokrycie kosztów leczenia,
  • zapełnienie luki finansowej związanej z nieobecnością w pracy, trwałą niezdolnością do pracy,
    a także pobytem w szpitalu.

Osoby do kontaktu

Urszula Strumiłło
   518-022-608
   518-022-615

Monika Czarnecka
   518-022-617