Oferta
Zobacz
ofertę
Deklaracja przystąpienia funkcjonariuszy
Zobacz
deklarację
funkcjona-
riuszy
Deklaracja przystąpienia pracowników cywilnych
Zobacz
deklarację
pr.cywilnych
Umowa funkcjonariuszy
Zobacz
umowę
funkcjona-
riuszy
Umowa pracowników cywilnych
Zobacz
umowę pr.
cywilnych
Zgłoszenie szkody z OC zawodowej
Zobacz
formularz
zg. szko-
dy
Dokumenty zgłoszenia szkody
Zobacz
dokumenty
zg. szko-
dy

UBEZPIECZENIE O.C. ZAWODOWE

  Korzyści ubezpieczenia zawodowego o.c.:

 • zabezpieczenie funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych przed karami finansowymi za szkody poniesione w mieniu:
  •   samochód,
  •   telefon służbowy, etc.,
  oraz za działanie lub zachowanie prowadzące do naruszenia prawa.

 • koszty ochrony prawnej, w tym:
  •   prawnik,
  •   poręczenia majątkowe,
  •   koszty biegłych,
  •   koszty sądowe.

Osoby do kontaktu

Urszula Strumiłło
   518-022-608
   518-022-615

Monika Czarnecka
   518-022-617