Oferta
Zobacz
ofertę
Ogólne warunki
Zobacz
ogólne warunki
Deklaracja z wzorem
Zobacz
deklarację
z wzorem
Deklaracja wzór - forma indywidualna
Zobacz
wzór dekl.
- forma
indywid.
Deklaracja wzór - forma partnerska
Zobacz
wzór dekl.
- forma
partnerska
Deklaracja wzór - forma rodzinna
Zobacz
wzór dekl.
- forma
rodzinna
Deklaracja wzór - pakiet rodzic
Zobacz
wzór dekl.
- pakiet
rodzic


Aneks i warunki assistance
Zobacz
warunki
assis-
tance
Wniosek refundacyjny
Zobacz
wniosek
refunda-
cyjny
Koronawirus - książka dla dzieci
Zobacz
książkę
dla dzieci
o korona-
wirusie
Koronawirus - książka dla dzieci
Zobacz
listę
placówek
medycznych
e-Deklaracja
Wypełnij
e-Dekla-
rację

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - NOWOŚĆ!

    Korzyści z ubezpieczenia zdrowotnego to m.in.:
  • szybki dostęp do ponad 2100 placówek medycznych w Polsce,
  • wizyty u lekarzy POZ w ciągu 24 godzin, a najpóźniej do końca następnego dnia roboczego,
  • wizyty u lekarzy specjalistów w czasie nieprzekraczającym 5 dni roboczych,
  • swoboda korzystania z usług, bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji
    - do wysokości limitu określonego w cenniku refundacyjnym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Osoby do kontaktu

Urszula Strumiłło
   518-022-608
   518-022-615

Monika Czarnecka
   518-022-617