Oferta
Zobacz
ofertę
Ogólne warunki
Zobacz
ogólne warunki
Deklaracja przystąpienia
Zobacz
deklarację

UBEZPIECZENIE GRUPOWE "OCHRONA ŻYCIA"

    Korzyści z ubezpieczenia "Ochrona życia" to:
  • bardzo wysokie odszkodowanie w wyniku śmierci ubezpieczonego,
  • zadośćuczynienie finansowe dla uposażonego (rodziny, małżonka).

Osoby do kontaktu

Urszula Strumiłło
   518-022-608
   518-022-615

Monika Czarnecka
   518-022-617